top of page

Na czym polega wsparcie psychosomatyczne ReleaseMe? 

1. Dla kogo?

Osoby, które zmagają się z problemami natury psychicznej, często doświadczają zaburzeń somatyzacyjnych - które są swoistym przeniesieniem energii psychicznej, w stronę doznań bólowych, objawów żołądkowo-jelitowych, sercowo-naczyniowych, moczowo-płciowych czy takich, które przypominają dolegliwości chorób neurologicznych. Objawy psychosomatyczne obejmują pacjentów "lękowych", dotkniętych traumą, zaburzeń dysmorficznych, zaburzeń odżywiania czy zmagających się z bardzo wysokim natężeniem stresu. Zdarza się, iż podczas psychoterapii, objawy nasilają się, bądź występują "somatyczne blokady" (np. deprywacja odczuć sensorycznych), a pacjent jest przytłoczony swoimi objawami i odczuwa strach z powodu braku kontroli nad swoim ciałem.

2. Praktyczna pomoc.

W terapii ReleaseMe, skupiamy się na szczegółowej holistycznej diagnostyce, która ma za zadanie uporządkować objawy somatyczne i zweryfikować je pod kątem psychosomatycznym. Obserwowane są istotne obszary z życia, które mogą wpływać na samopoczucie i patologicznie bodźcować SOM. Jest to dynamiczny proces, który dostosowuje się do aktualnego stanu

i zachodzących procesów psychicznych. Wraz z terapeutą uwalniania napięć psychosomatycznych, pacjent analizuje odczucia swojego ciała. Terapeuta dobiera odpowiednie narzędzia i wprowadza działania, które mają na celu uspokoić i wyregulować układ nerwowy pacjenta.

ReleaseMe konsultacja

3. Terapia poprzez ciało.

Po diagnostyce, która jest dynamicznym procesem dostosowywanym do pacjenta,

w pierwszej kolejności sprawdzane są reakcje ciała i jego obciążenia. Pacjent poddawany jest zabiegom terapeutycznym, które mają za zadanie "zmusić" układ nerwowy do samoregulacji. Następuje swoiste programowanie odruchów i monitoring ich natężenia. Proces trwa również po wyjściu z gabinetu, a pacjent uczy się na nowo swojego ciała i kontaktu z nim. Terapeuta Uwalniania Napięć Psychosomatycznych pomaga wydostać z ciała impulsy,  które są efektem nadprodukcji neuroprzekaźników, a następnie pokazuje jak panować nad ich wyrzutem w naturalny i instynktowny sposób.

Pacjent uczestniczy w treningach świadomości ciała i zachodzących procesów, przy których otrzymuje praktyczne narzędzia wspierające w pokonaniu dokuczliwych objawów aby przywrócić poczucie bezpieczeństwa i kontroli. Przykładowo -  pacjent, który przeżywa atak paniki poza gabinetem psychoterapeuty - jest wyposażony w samopomocowe umiejętności, za których pomocą jest w stanie samodzielnie go zminimalizować bądź zatrzymać. Dzięki temu, pacjent, który równorzędnie odbywa psychoterapię i jest w trakcie "wymagającego mentalnie procesu" - nie cierpi tak bardzo i jest w stanie uczestniczyć w terapii.

4. Świadomość ciała.

5. Praca zespołowa

Jednym z najbardziej skutecznych rozwiązań jest dwutorowość działania w pracy z pacjentem. Pacjent, który nauczył się praktycznie kontrolować i rozpoznawać sygnały ze swojego ciała, opowiada swojemu psychoterapeucie o rzeczach, które udało mu się zauważyć w terapii ReleaseMe. Dzięki temu, psychoterapeuta otrzymuje dużą bazę informacji zwrotnych, które pomogą zwiększyć i przyśpieszyć efektywność prowadzonych sesji terapeutycznych. Równocześnie otrzymuje pewność, że pacjent poza gabinetem jest bardziej zabezpieczony, samoświadomy i nie grozi mu niebezpieczeństwo i zagrożenie życia w trakcie trwania silnego afektu ( zwłaszcza, kiedy przeżywa go w samotności).

Praca z Terapeutą Uwalniania Napięć Psychosomatycznych nie zaburza ani nie wchodzi w obszary pracy w podjętej przez pacjenta psychoterapii. Podczas kontaktu z pacjentem jest na to zwracana uwaga, że praca z ciałem ma pomóc w psychoterapii i nie jest ona działaniem zastępczym (alternatywnym). Terapeuta Uwalniania Napięć Psychosomatycznych jest jakoby rozłożeniem, odciążeniem, przyśpieszeniem oraz przede wszystkim zabezpieczeniem pacjenta w trudnym dla niego okresie.

bottom of page